top of page

Palvelut

Tarjoamme laki ja konsultointipalvelua koko Suomen alueelle.

Olemme julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen, immateriaalioikeuksiin IPR, henkilötietojen suojaamiseen GDPR, työoikeuteen, työsuojeluun, kiinteistö sekä maa- ja metsäkiinteistöjen auktorisoituihin arviointipalveluihin ja ympäristöhankkeiden sosiaalisten vaikutusten hyväksyttävyys  yhteisössä palveluihin erikoistunut toimisto. Laadimme myös erilaiset juridiset asiakirjat kuten esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat, perukirjat ja perinnönjakosopimukset. Rikosoikeudellisia toimeksiantoja emme toistaiseksi hoida.

Palvelujemme käytön etuja asiakkaillemme ovat pienempi työmäärä, pienemmät riskit, hyvät sopimusehdot, aika- ja kustannussäästöt.

Luomme varmempaa tulevaisuutta.

 

Kustannustehokkuus ja laatu

Erikoistuminen mahdollistaa asioiden nopeamman ratkaisemisen ja laadukkaat tulokset sekä lisäongelmia ennalta ehkäisevän asioidenhoidon.

 

Yksilöllisyys ja asiakassuhteiden jatkuvuus

Asiakaslähtöinen toimintatapa ja tarpeiden ymmärtäminen yksilöi palvelun asiakaskohtaiseksi.

 

Varmuus ja luotettavuus

Sovituista asioista pidetään kiinni.

Asiat hoidetaan luottamuksella ja turvallisesti.

Palvelut

Sopimus, hankinta, markkinaoikeus

Sopimusoikeus

Sopimus

Sopimusehdot

Sovintomenettely

Julkiset hankinnat

Kilpailutus

Ranskalainen urakka

Tarjous

Markkinaoikeus

Tekijänoikeus ja muu IPR, markkinointioikeus

Lisensointi

Tavaramerkki

Mallioikeus

Kuluttajasuoja

Markkinointioikeus

Turvallisuus ja tietohallinto

Henkilötietojen käsittely ja suojaaminen

DPA-sopimukset

GDPR kokonaispalvelu, sertifikaatti

Järjestelmäarkkitehtuuri

Kiinteistö, kauppa, arviointi

Kiinteistöoikeus

Kiinteistökauppa, kauppakirja

Kaupanvahvistus

Vuokrasopimus

Maa- ja metsäkiinteistöjen auktorisoitu arviointi AKA

Sosiaalinen toimilupa

Sosiaalinen hyväksyntä ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa

Työoikeus, työsuojelu, työturvallisuus

Työoikeus

Palvelussuhdeasiat

Työsuojelu

Työturvallisuus

Yritystoiminta

Yritysjuridiikka

Liikkeenjohdon konsultointi, oikeudenkäynnit

Yrityksen perustaminen

Yritystoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Projektien johtaminen

Perhe- ja jäämistöoikeus

Avioehto

Testamentti

Edunvalvontavaltakirja

Ositus

Perukirja

Perinnönjakosopimus

kaupanvahvistus rovaniemi, kaupanvahvistus rovaniemi, kaupanvahvistus Rovaniemi, kaupanvahvistus rovaniemitarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuojalakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus, malminetsintä, kaivostoiminta, kaivos, lakiasiaintoimisto, Rovaniemilakiasiat Rovaniemiasianajotoimisto, Rovaniemi, laki, Rovaniemiasianajaja, Rovaniemioikeus, Rovaniemijuristi, Rovaniemi, oikeusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr, IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus, malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr, IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuojalakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoit lakiasiaintoimisto Rovaniemi lakiasiat Rovaniemi asianajotoimisto Rovaniemi aki Rovaniemi asianajaja Rovaniemi oikeus Rovaniemi juristi Rovaniemi, menettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr, IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja, lakitoimisto, rovaniemi, lakiasiaintoimisto, rovaniemi, asianajaja, rovaniemi, lakiasiat rovaniemi, lakiasiainpalvelut rovaniemi, asianajo rovaniemi, lakimies rovaniemi, juristi rovaniemi, lakiasiaintoimisto, lakitoimisto, lakimies, juristi, asianajaja, lakitoimisto, rovaniemi, lakiasiaintoimisto rovaniemi, asianajaja rovaniemi, lakiasiat rovaniemi, lakiasiainpalvelut rovaniemi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi,  ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi,   ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, ympäristöjuristi, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakkimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies,  , lakimies, , lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakipalvelu, lakipalvelu, lakipalvelu, lakipalvelu, lakipalvelu, lakipalvelu asianajo rovaniemi, lakimies rovaniemi, juristi rovaniemi, lakiasiaintoimisto, lakitoimisto, lakimies, juristi, asianajaja, lakitoimisto rovaniemi, lakiasiaintoimisto rovaniemi, asianajaja rovaniemi, lakiasiat rovaniemi, lakiasiainpalvelut rovaniemi, asianajo rovaniemi, lakimies rovaniemi, juristi rovaniemi, lakiasiaintoimisto, lakitoimisto, lakimies, juristi, asianajaja, lakitoimisto rovaniemi, lakiasiaintoimisto rovaniemi, asianajaja rovaniemi, lakiasiat rovaniemi, lakiasiainpalvelut rovaniemi, asianajo rovaniemi, lakimies rovaniemi, juristi rovaniemi, lakiasiaintoimisto, lakitoimisto, lakimies, juristi, asianajaja lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lalakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, hyvä lakimies, hyvä lakimies, hyvä lakimies, hyvä lakimies, hyvä palvelu, hyvä palvelu, hyvä palvelu, hyvä palvelu, hyvä palvelu, hyvä palvelu, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimes, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, lakimies, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölupa, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölaki, ympäristölakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto, Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, ositus, avioehto, kaupanvahvistus, AKA, aka, rovaniemi, Rovaniemi lakitoimisto Rovaniemi asianajaja, maakaari, vakuusarviointi, sukupolvenvaihdos, luoton vakuus, lunastustoimitus, uusjako , halkominen, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelulaki, yva, YVA, maankäyttö, maankäyttölaki, rakennuslaki, rakentaminen, kaivosoikeus , malminetsintä, kaivostoiminta, kaavoitusmenettely, rakennuslupa, kiinteistönmuodostamisoikeus, pakkolunastus, eu-ympäristöoikeus, kauppaoikeus, kauppasopimus, kiinteistöoikeus, sopimusoikeus, ict-sopimus, it-sopimus, sovintomenettely, immateriaalioikeus, tekijänoikeus, ipr , IPR, lisensointi, tavaramerkki, mallioikeushakemus, mallisuoja lakimies, hyvä lakimies, lakiasiaintoimisto, asianajaja, asianajotoimisto, metsätila, maatila, sopimus, kauppakirja, kiinteistön arviointi, kiinteistönarvioija, kiinteistön arvioija, auktorisoitu, julkiset hankinnat, julkinen hankinta, kilpailutus, tarjous, tarjouspyyntö, sopimusoikeus, testamentti, perunkirja, lahjakirja, lahjoitus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva,sva, sva, sva, sosiaalisten vaikutusten arviointi sosiaalisten vaikutusten arviointi sosiaalisten vaikutusten arviointi, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistus, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, hankintajuristi, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva, sva,sva, sva, sva, sosiaalisten vaikutusten arviointi sosiaalisten vaikutusten arviointi sosiaalisten vaikutusten arviointi, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa, kaivosoikeus, kaivosoikeus, kaivosoikeus, kaivosoikeus, , yva, yva, yva, yva, yva, yva, yva, yva,va, yva, auktorisoitu arvioija, auktorisoitu tutkimusarvioija, auktorisoitu tutkimusarvioija, auktorisoitu tutkimusarvioija, auktorisoitu tutkimusarvioija, auktorisoitu tutkimusarvioija, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, kaupanvahvistaja, asianajo, asianajo, asianajaja, asianajaja, asianajaja, asianajaja, asianajaja, asianajaja, asianajaja, asianajaja, it-sopimus, it-sopimu, it-sopimus, it-sopimus, it-sopimus, it-sopimus, it-sopimus, it-sopimus, hankintalaki, hankintalaki, hankinta, hankintalaki, hankintalaki, hankintalaki, hankintalaki, hankintalaki, hankinta, hankinta, hankinta, hankinta, julkisen kilpailutus, julkinen kilpailutus, julkinen kilpailutus, julkinen kilpailutus, julkinen hankinta, julkinen hankinta, julkinen hankinta

Palvelemme eri toimialoja

Biotalous

Energia

Informaatio- ja tietotekniikka

Julkinen hallinto

Kaivos

Kiinteistö

Koulutus

Luovat alat

Maa- ja metsätalous 

Matkailu

Oikeus

Rakentaminen ja kiinteistötoimi

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Seurakunnat

Teollisuus

Terveys- ja sosiaalitoimi

Yhdistykset

Ympäristö

bottom of page