top of page

HE 108/2016 vp Hankintalain uudistus voimaan 1.1.2017

Keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä, hankintojen jakamista osiin ja hankintojen laadullisten näkökohtien huomioimista. Kansallisiin kynnysarvoihin tulee muutoksia tavaroiden ja palvelujen hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa.


bottom of page